Vrijwilligers/coordinatoren Thuisadministratie Delft en Pijnacker-Nootdorp

Humanitas

Humanitas is er voor mensen in heel Nederland die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten. Deze zijn verdeeld over de thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien, detentie, thuisadministratie en rouw en verlies. Jaarlijks geven onze ruim 13.000 vrijwilligers meer dan 52.000 mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Afdeling Humanitas

Lokale afdelingen organiseren de projecten en activiteiten van Humanitas zoals Thuisadministratie. Het werkgebied van afdeling Delft omvat de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.Thuisadministratie

De praktijk van alle dag leert dat er nogal wat mensen zijn die moeite hebben met het regelen van hun administratieve en financiële zaken. Bijvoorbeeld omdat zij geen weg weten met de hedendaagse papierwinkel, of omdat de inkomsten niet of nauwelijks toereikend zijn om de uitgaven te dekken. Voor deze mensen voert Humanitas de activiteit Thuisadministratie uit. Het doel van Humanitas Thuisadministratie is het bieden van ondersteuning aan mensen die tijdelijk niet in staat zijn hun administratie zelfstandig uit te voeren. De nadruk ligt op het versterken van de zelfredzaamheid en het weer de regie te krijgen over de eigen financiële en administratieve huishouding.

Thuisadministratie in per gemeente georganiseerd.

Zowel voor Delft als voor Pijnacker-Nootdorp zijn we op korte termijn op zoek naar een geschikte kandidaat vrijwillig coördinator Thuisadministratie,

In Delft heeft Thuisadministratie behoefte aan een extra (derde) coördinator in Delft en in Pijnacker-Nootdorp,is – wegens vertrek – behoefte aan één nieuwe (tweede) coördinator.

Taken en verantwoordelijkheden vrijwillig coördinator Thuisadministratie:

-     Doet intakes met deelnemers

-     Zorgt voor de koppeling tussen deelnemers en vrijwilligers

-     Bewaakt de voortgang van de koppeling

-     Begeleidt vrijwilligers

-     Doet intakes met nieuwe vrijwilligers

-     Neemt deel aan het coördinatorenoverleg

-     Neemt deel aan het overleg bestuur/coördinatoren

-     Registreert in het digitale systeem HRS

-     Neemt deel aan deskundigheidsbevordering (basistraining, intervisie,

      themabijeenkomsten e.d.)

-     Neemt deel aan het districtsoverleg coördinatoren Thuisadministratie

-     Stelt zich op de hoogte van de inhoud van overige projecten in de afdeling

-     Onderhoudt (i. o. m. de andere coördinatoren en het afdelingsbestuur) contacten met verwijzers en andere relevante partijen.       

Wat we vragen:

-     Affiniteit met de visie en de waarden van Humanitas

-     Kennis van en affiniteit met financiële administratie

-     Goede communicatieve vaardigheden

-     Goede organisatorische vaardigheden

-     Goed kunnen luisteren, coachende vaardigheden, mensen kunnen enthousiasmeren en binden, kunnen omgaan met feedback

-     Affiniteit met het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers

-     Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

-     Goede computervaardigheden

-     Flexibel inzetbaar

-     Woonachtig de gemeente

-     Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

-     Gemiddeld 8 uur per week beschikbaar zijn, gedurende ten minste 1 jaar.

Wat we bieden:

-     Opleiding en training

-     Inwerkperiode en begeleiding door ervaren coördinator

-     Verzekering

-     Onkostenvergoeding

-     Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige vrijwilligers functie

-     Samenwerking in een enthousiast team met een prettige, informele werksfeer.

-     (Desgewenst) gratis lidmaatschap van Humanitas 

Hoe kom je in aanmerking?

We nodigen je uit om je CV met je motivatie te sturen naar algeheel coördinator Marlies Steur:
M.Steur@humanitas.nl

Meer informatie is ook bij haar te verkrijgen (mobiel: 06-51210217).