Vrijwilligers Steun bij Rouw en Verlies Delft en/of Rijswijk

Humanitas vraagt van vrijwilligers Steun bij Rouw en Verlies

Kwaliteiten:

 • Goed contact kunnen leggen en vertrouwen winnen
 • Goed kunnen luisteren
 • “ Op je handen kunnen zitten”, niet te oplossingsgericht zijn
 • Ervaring in gespreksvoering
 • Eigen verlies en/of rouwervaring strekt tot aanbeveling, evenals hulpverleningservaring

Beschikbaarheid:

 • maximaal 8 uur per week

De werkzaamheden houden in:

 • fungeren als praatpaal/luisterend oor
 • de hulpvrager(s) leren omgaan met het verlies en daarbij behorende rouw en verdriet en desgevraagd daarin adviseren
 • begeleiden van hulpvragers gebeurt zowel individueel (meestal bij de hulpvrager thuis) als in lotgenotengroepen (bijvoorbeeld op een vaste locatie, in Delft in het kantoor van Humanitas, in Rijswijk op een nader te bepalen plaats).

Humanitas biedt de vrijwilligers:

 • een voorbereidende training - van drie dagen - op gebied van rouwbegeleiding
 • E-learning voor basiskennis vrijwilligerswerk bij Humanitas
 • deelname aan trainingen en symposia
 • samenwerking in een prettig en ervaren team, bijeenkomsten eenmaal per acht weken
 • Begeleiding door de coördinator
 • De mogelijkheid om gratis lid te worden van de vereniging Humanitas.

Nadere informatie is in te winnen bij:

Ria Weemaes, Delft: 06-25112970 , rouwenverlies@humanitasdelft.nl

Pauline Stadhouders: Rijswijk: 06 51297326  rouwenverlies.rijswijk@humanitasdelft.nl;