Vrijwilligers Humanitas Thuisadministratie (Delft)

Het hoogste punt van de crisis lijkt gepasseerd. Echter de gevolgen ervan zijn nog dagelijks zichtbaar in diverse geledingen van de samenleving. Velen hebben diverse problemen op financieel gebied.

Inzicht en overzicht in de financiële positie geeft rust en vertrouwen en is vaak het startpunt om te komen tot verstandige oplossingen.  

Een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie vervult een klankbordfunctie en begeleidt en ondersteunt met ideeen en inspiratie een deelnemer met problement; en kan zo vaak net een duwtje in de goede richting zijn.

Mooi werk, mensen ondersteunen, werk waar je veel voldoening van krijgt.
Wij vragen aan vrijwilligers dat ze affiniteit hebben met de uitgangspunten van Humanitas dus ieder mens is gelijk en men houdt regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven.
Verder het  vermogen mee te buigen in de belevingswereld van anderen.
Voordat vrijwilligers worden ingezet, vindt er een intensieve voorbereiding plaats.

Belangstelling ? Wil je er meer van weten, meld je aan voor een kennismakingsgesprek bij:

Marlies Steur, coordinator