Tweede Rijswijkse coordinator Rouw en Verlies gezocht

Steun bij Rouw en Verlies is een project van Humanitas. Het biedt mensen met een verlies een luisterend oor. Het geeft een steuntje in de rug totdat ze zelf weer verder kunnen. Het gaat hierbij vooral om mensen die een dierbare hebben verloren. Ook wordt steun geboden aan hen die een scheiding hebben meegemaakt of kampen met verlies van gezondheid of werk. In Rijswijk zijn negen vrijwilligers actief die individuele ondersteuning bieden en lotgenotengroepen begeleiden. Vanwege een uitbreiding van taken is een tweede coördinator, naast de huidige coördinator, in de samenwerking gewenst. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder van het bestuur van de afdeling Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp.
We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwillig coördinator met open oor en oog voor mensen met een verlies, die de zeer betrokken vrijwilligers kan ondersteunen, de juiste koppelingen weet te maken met de deelnemers en de contacten in het netwerk kan onderhouden en uitbouwen.

Je rol
- intakegesprekken voeren met deelnemers en deze koppelen aan een vrijwilliger;
- intakegesprekken voeren met nieuwe vrijwilliger;
- begeleiden van en zorgen voor scholing voor vrijwilligers;
- organiseren van intervisie en werkoverleg;
- aanspreekpunt voor deelnemers, vrijwilligers en hulpverleners;
- beheer van telefoon, email en administratieve vastlegging;
- vertegenwoordiging en promotie van Steun bij Rouw en Verlies in het netwerk van zorg en welzijn en binnen Humanitas zelf;
- verder uitbouwen van het netwerk in de regio.

Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp vraagt:
- inzetbaarheid voor een aantal dagdelen per week (onbezoldigd);
- ervaring/deskundigheid op gebied van rouw en verlies;
- passie om deelnemers en vrijwilligers op dit terrein te ondersteunen;
- coachende kwaliteiten en affiniteit met vrijwilligerswerk in georganiseerd verenigingsverband;
- netwerk- en communicatievaardigheden.

Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp biedt:
- werken binnen de doelstellingen van Humanitas:gelijkwaardigheid van mensen en verlenen van tijdelijke ondersteuning gericht op zelfstandig verder functioneren;
- een uitdagende rol bij een activiteit waar de hulpvraag en de complexiteit ervan in de toekomst verder zal toenemen;
- een zeer gemotiveerd en gedreven team van vrijwilliger;
- de kans om gerichte trainingen te volgen;intervisie en overleg met andere coördinatoren van Steun bij Rouw en Verlies;
- mogelijkheden tot persoonlijke groei en ontwikkeling;
- desgewenst een gratis lidmaatschap van Vereniging Humanitas

Interesse?
Pauline Stadhouders:
06-51297326

Deze vacaturebeschrijving staat ook op onze landelijke site.:
https://www.humanitas.nl/afdeling/delft/vacatures/2de-coordinator-rouw-e...