Vriendschappelijk Huisbezoek

Eenzaamheid doorbreken

Veel mensen voelen zich eenzaam. Vaak is het moeilijk die vicieuze cirkel van eenzaamheid te doorbreken. Tegelijkertijd heeft vrijwel iedereen behoefte aan contact: iemand die echt naar je luistert. Onze vrijwilligers proberen het gemis aan contact te verminderen door het gezamenlijk drinken van een kopje koffie, een luisterend oor te bieden, of samen een spelletje te doen. Ook is het mogelijk meer actief bezig te zijn. Samen wordt dan bekeken welke activiteiten kunnen worden ondernomen om weer wat meer onder de mensen te komen. Hierdoor krijgt iemand meer zelfvertrouwen, waarna de ondersteuning door de vrijwilliger kan worden afgebouwd.

Hulpaanvraag

De dagelijkse leiding van Vriendschappelijk Huisbezoek is in handen van de projectcoördinator. Nadat u een aanvraag heeft ingediend, komt deze eerst bij u op bezoek om kennis te maken. Samen met u wordt besproken wat u nodig heeft en wat uw wensen zijn. Daarna wordt bekeken welke vrijwilliger het beste bij u past. Na het eerste gesprek met de vrijwilliger bepaalt u samen of u met elkaar verder wilt. In principe is het bezoek eens per veertien dagen. Tijdens het verdere verloop van het traject voert de coördinator regelmatig overleg met de vrijwilligers en deze is ook uw contactpersoon.

Meer informatie?

06-17218344
huisbezoek@humanitasdelft.nl