Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Geldzaken op orde brengen

Veel mensen hebben moeite met het regelen van hun geldzaken en komen daar alleen niet uit. Onze vrijwilligers helpen bij het op orde brengen van de normale administratie en het in de gaten houden dat financiële verplichtingen tijdig worden voldaan. Ze verlenen assistentie bij het invullen van formulieren of geven hulp bij een traject van schuldhulpverlening. Het project heeft een preventief karakter. Bedoeld om mensen met administratieve en financiële problemen op weg te helpen, met het uiteindelijke doel dat door de ondersteuning van een vrijwilliger cliënten weer leren zelfstandig hun geldzaken te beheren.

Hulpaanvraag

De dagelijkse leiding van het project is in handen van de projectcoördinator, die zorgdraagt voor de beoordeling van de hulpaanvragen. Nadat een cliënt zich voor hulp heeft aangemeld of is doorverwezen door een andere instantie, volgt een nadere kennismaking bij hem of haar thuis in de vorm van een intakegesprek met de coördinator. Aan de hand hiervan wordt bekeken of de aanvrager voor ondersteuning in aanmerking komt. Als dit het geval is, wordt deze hierna in contact gebracht met een vrijwilliger die goed bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt past.

Aanmelden

Om aan te melden kunnen cliënten en/of verwijzers het beste gebruikmaken van het aanmeldformulier (klik hier voor het formulier). Maar aanmelden via de onderstaande telefoonnummers of het e-mailadres is ook mogelijk.

Thuisadministratie

Meer informatie?

Thuisadministratie Algemeen
Marlies Steur
Email: m.steur@humanitas.nl
Mobiel: 06-51210217

Thuisadministratie Delft
Stan van der Velden:
Email: Stanvandervelden@humanitasdelft.nl
Mobiel: 06 20703437

Thuisadministratie Pijnacker-Nootdorp
Karin van den Berg
Mail: karinvandenberg@humanitasdelft.nl
Mobiel nr. 06 207 03 436

Thuisadministratie Rijswijk/Samen tegen schulden
Margriet de Vogel
Email: m.devogel@humanitas.nl
Mobiel: 06 20703436