Telefooncirkel Delft

Humanitas Delft begon half 2018 met het opstarten van Telefooncirkel. Omdat wie alleen woont, zich soms wat onveilig kan voelen: “Wat gebeurt er als je onwel wordt en niemand het in de gaten heeft?” Binnenkort - begin september - gaat Telefooncirkel echt van start.
Dagelijks even contact met iemand en een luisterend oor kunnen dan prettig zijn. Dat biedt een telefooncirkel.

 

Een telefooncirkel is een groep van maximaal tien alleenwonende deelnemers en enkele vrijwilligers die bij toerbeurt als leider van de cirkel dienst doen.  Iedere dag rond half negen ’s morgens belt de dienstdoende leider van de groep de eerste deelnemer van de telefooncirkel. De eerste belt de tweede en dit gaat zo door totdat de laatste op de lijst de leider belt. Wanneer dit is  gebeurd, is de cirkel rond. Mocht er tussendoor niet worden opgenomen en de cirkel wordt onderbroken,  dan wordt er actie ondernomen.

Voor een in samenwerking met Delft voor Elkaar gestarte telefooncirkel zoekt Humanitas behalve deelnemers ook meerdere vrijwilligers die bij toerbeurt als leider dienst doen. Hoe meer deelnemers, des te meer vrijwilligers er nodig zijn. Een leider is periodiek verantwoordelijk voor het functioneren van de cirkel. Deze start elke ochtend om 8.30 uur de cirkel en komt in actie wanneer de cirkel wordt onderbroken. De leider deelt verder nieuwe deelnemers in en is aanwezig tijdens overleg van de leiders van de cirkel.

Belangstelling? Neem dan voor meer informatie contact op met Mieke Timmerman, tel.nr. 06-23012529. Mailadres: mieketimmerman@humanitasdelft.nl. Klik voor meer informatie over de vacature voor leider telefooncirkel:  hier.