Projecten

In Delft, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk zetten tientallen vrijwilligers zich belangeloos in voor een aantal projecten.

Home-Start en Home-Start+

Home-Start en Home-Start+ zijn programma's voor praktische en lichte opvoedingsondersteuning. Goed getrainde vrijwilligers met opvoedervaring bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind in de leeftijd van 0 t/m 14 jaar. Naar project >>

Gezinsnetwerk+

Humanitas zoekt in Delft vrijwilligers als netwerkcoach voor gezinnen die weinig contacten hebben en dat wel wensen. Dat gebeurt onder de naam Gezinsnetwerk+. Naar het project

Vragen over inzet vanuit vrijwilligersorganisaties opvoed- en opgroeiondersteuning Delft?

Bel: Janine Gilliot, 06 5104 9569, werkdagen di, do en vrij.
Zie ook de Gids "Vrijwilligersorganisaties Opvoed- en Opgroeiondersteuning"

Vriendschappelijk Huisbezoek

Het project Vriendschappelijk Huisbezoek is opgezet om mensen bij te staan die dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Naar project >>

Steun bij Rouw en Verlies

De vrijwilligers van Steun bij Rouw en Verlies geven ondersteuning aan mensen die rouwen om een ingrijpend verlies van een dierbare. Naar project >>

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Het project Thuisadministratie & Budgetbegeleiding is er voor mensen die problemen hebben met hun financiële administratie of dreigen hierin terecht te komen. Naar project >>

Maatjesproject Psychiatrie

Vrijwilligers van het Maatjesproject Psychiatrie bezoeken langdurig opgenomen psychiatrische patiënten voor wie GGZ-Delfland een woonfunctie vervult. Naar project >>

Ouderensociëteiten

In de twee Ouderensociëteiten Wippolder en Beethovenlaan komen mensen bij elkaar voor een kop koffie, een praatje, het spelen van bingo of het leggen van een kaartje. Naar project >>