Tien jaar Maatjes Psychiatrie

Op dinsdagmiddag 3 oktober vierden we het tienjarig bestaan van het project Maatjes Psychiatrie in de Joriskapel van GGZ Delfland. Bewoners, vrijwilligers, mensen van DOEL en Humanitas waren gezellig bij elkaar gekomen. Voorzitter Carla Jonquiere gaf onder meer een bloemetje aan directeur Lex Rutgers om de goede en al jarenlange samenwerking met DOEL van GGZ Delfland in Delft te bekrachtigen. Initiator Freek Boon vertelde hoe het project is ontstaan.  Hij pleitte voor een uitbreiding en daarvoor zullen binnenkort enkele stappen gezet worden. En wie overweegt om Maatje te worden: er zijn verschillende bewoners die dat fijn zouden vinden.