Steungroep bij Rouw en Verlies Rijswijk begonnen

Humanitas Steun bij Rouw en Verlies startte in Rijswijk op woensdagochtend 22 februari 2017  een nieuwe groep voor mensen die rouwen om de dood van een dierbare.

Onder begeleiding van twee ervaren en getrainde vrijwilligers komen de deelnemers zeven keer bijeen. Ze delen hun verhaal met elkaar, Ze wisselen herinneringen uit, Delen zorgen en staan stil bij het geven van betekenis aan het verlies.‘Steun bij Rouw zette mij op het goede spoor, ik raad het anderen beslist aan’

Aanmelden of informatie bij: Pauline Stadhouders, Coördinator Steun bij Rouw en Verlies in Rijswijk

Tel. nr: 06 51297326, E-mail: rouwenverlies.rijswijk@humanitasdelft.nl.