Matches met Westvest Notarissen en met Hospice Delft.

Op de Beursvloer in april 2016 heeft Humanitas matches gemaakt met Westvest Notarissen en met het Hospice Delft. Op de foto onze bestuursleden Carla Jonqière en Henriëtte Merens.