Lotgenotenwerk Humanitas in Delftse Post

In de editie van 2 maart 2016 schrijft de Delftse Post ( op pagina 21) over de waarde die de lotgenotengroep partnerverlies heeft voor nabestaanden.

Mededeling d.d. 29 juni 2016: Helaas bestaat de link naar deze editie van de online-krant niet meer.