Ledenvergadering installeert vernieuwd bestuur

De ledenvergadering die Humanitas Delft op donderdag 26 september organiseerde heeft het vernieuwde bestuur officieel geïnstalleerd. De bijna dertig aanwezige leden en vrijwilligers onderstreepten hun vertrouwen in de nieuwe ploeg met een warm applaus.

De afgelopen tijd heeft het bestuur een aantal veranderingen ondergaan. Ook is het bestuur verder in omvang toegenomen. Waren er enkele jaren geleden op een gegeven moment nog slechts twee bestuursleden actief, nu bestaat de bezetting gelukkig uit zeven leden. Inmiddels is er wel een vacature ontstaan voor het bestuurslid PR en Communicatie en eind dit jaar komt ook de functie van penningmeester vrij.

Voorzitter Carla Jonquière memoreerde in haar openingswoord dat Humanitas Delft de laatste jaren sterk is gegroeid met nu zo’n 130 vrijwilligers en vele activiteiten. Naast een aantal al langer lopende projecten heeft vooral Thuisadministratie een grote vlucht genomen, en ook Home-Start opvoedingsondersteuning voorziet in een sterke behoefte. Verder stond de voorzitter stil bij de uitbreiding van de werkzaamheden in Pijnacker-Nootdorp. Penningmeester Ada van Bergen concludeerde dat er alle reden is om trots te zijn.

Nadat het jaarverslag was vastgesteld en de begroting 2014 was besproken kregen enkele vrijwilligers het woord om over hun project te vertellen.
Annick Krosse (Home-Start) liet weten dat ze het geven van opvoedingsondersteuning heel leuk vindt om te doen: “Het is dankbaar werk en je leert er zelf ook veel van.”
André Langendoen (Thuisadministratie) gaf een voorbeeld van de soms complexe problematiek waarmee hij te maken krijgt: “Sommige mensen hebben zo veel schulden, dat een oplossing nog heel ver weg lijkt.”
Aad Roggeveen kwam in contact met Humanitas Delft door deelname als cliënt aan de lotgenotengroep van Steun bij Rouw: “De groep bood veel veiligheid en warmte. Je wordt er in je waarde gelaten en het heeft mij goed geholpen om na het overlijden van mijn vrouw weer verder te kunnen gaan.” De ervaringen van Aad waren zo positief dat hij niet lang hoefde na te denken over de vraag of hij het bestuur wilde komen versterken als secretaris.

Voorzitter Carla Jonquière sloot de middag af met een metafoor: “Humanitas is als de Wegenwacht van de ANWB maar dan voor mensen. Soms staan ze tijdelijk aan de kant. Humanitas helpt ze weer op weg, met de bedoeling dat ze weer verder kunnen.”

RS/okt. 2013

Het uitgebreide verslag is hieronder te downloaden.