Bordspel 'Sterren' bij rouwverwerking

De vrijwilligers van “Steun bij Rouw en Verlies” Delft en Rijswijk zijn kortgeleden getraind door Daisy Luiten om mensen die een dierbare hebben verloren handvatten te geven om over het verlies en de emoties daarbij te kunnen praten en die te  delen met anderen.

Daisy Luiten heeft het bordspel “Alle sterren van de hemel” als hulpmiddel daarvoor ontwikkeld. Het spel kan zowel individueel, in groeps- of in gezinsverband worden gebruikt.

Belangrijk bij het spel is dat het de communicatie bevordert door: ruimte om te ‘vertellen’ over wat is gebeurd, elkaar laten uitspreken en luisteren naar elkaar , de mogelijkheid tot reageren op elkaar, vasthouden van de aandacht door afwisseling. Het bordspel is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en voor volwassenen. Als het spel in gezinsverband gespeeld wordt, is het belangrijk dat alle gezinsleden deelnemen.

Voor meer informatie over het spel : www.daisyluiten.nl of www.allesterrenvandehemel.nl.