Bestuursleden weer in functie

Zes van de zeven bestuursleden die eerder hun functie hadden neergelegd na een conflict met enkele coördinatoren van het project Thuisadministratie en het Districtsbestuur Zuidwest, zijn nu weer als bestuurslid geïnstalleerd. Dat is de uitkomst van een bijzondere ledenvergadering die plaatshad op maandag 25 augustus. Het zevende bestuurslid keert niet meer terug in haar functie. Ook moest afscheid worden genomen van drie coördinatoren van Thuisadministratie.

Op verzoek van een aantal leden was de bijzondere ledenvergadering bijeengeroepen. Doel was een eind te maken aan de ontstane situatie en om hiervoor een werkbare oplossing te vinden. Het afgetreden bestuur legde daarvoor eerst verantwoording af over het neerleggen van hun functies en over het conflict met het districtsbestuur. Ook de problemen met enkele coördinatoren van Thuisadministratie kwamen uitgebreid aan de orde. Afdelingsvoorzitter Carla Jonquière stond langdurig stil bij alles wat er de laatste tijd was gepasseerd, terwijl voorzitter van het districtsbestuur Daniëlle Aldershoff een toelichting gaf op haar kant van het verhaal. Hierna was er volop gelegenheid voor de circa dertig aanwezigen voor het stellen van vragen, waar dan ook veel gebruik van werd gemaakt. 
Aan het eind van de avond en daartoe gevraagd besloot de ledenvergadering met grote meerderheid de afgetreden bestuursleden opnieuw te installeren. Het bestuur dankte de ledenvergadering daarop voor het in hen gestelde vertrouwen en gaat nu vol positieve energie weer aan de slag.

RS/sep. 2014