Bestuursleden leggen functie neer

Zes van de zeven bestuursleden hebben onlangs hun functie neergelegd. Aanleiding hiervoor is een conflict met het bestuur van het district Zuidwest van Humanitas.

Hieraan voorafgaand speelde een verschil van inzicht tussen het afdelingsbestuur en enkele coördinatoren van het project Thuisadministratie. Deze coördinatoren hebben vervolgens een beroep gedaan op het district Zuidwest om onder hun vlag de thuisadministratie-werkzaamheden te kunnen voortzetten. Daarmee raakte het district betrokken bij een intern afdelingsprobleem.

Na een aantal gesprekken kregen de zes bestuursleden het gevoel dat er vanuit het districtsbestuur onvoldoende vertrouwen bestond in het afdelingsbestuur. Als gevolg hiervan vonden de zes bestuursleden dat hun niets anders restte dan hun functie neer te leggen. Het districtsbestuur heeft hierna de verantwoordelijkheid voor alle Delftse projecten overgenomen. Het afdelingsbestuur is het met deze gang van zaken niet eens en overweegt het nemen van verdere stappen.

RS/aug. 2014