Nieuwsarchief

Op de Beursvloer in april 2016 heeft Humanitas matches gemaakt met Westvest Notarissen en met het Hospice Delft. Op de foto onze bestuursleden...

Rouw en Verlies zit nu ook op Facebook:  

Volg nu Rouw...

De Vrijwilligersacademie Rijswijk is deze maand - maart 2016 - gestart. Onze Humanitas-afdeling neemt daaraan deel. Ons bestuurslid Janneke...

In de editie van 2 maart 2016 schrijft de Delftse Post ( op pagina 21) over de waarde die de lotgenotengroep partnerverlies heeft voor...

Delft op Zondag schrijft: Humanitas heeft in Delft Gezinsnetwerk+: netwerken vergroten van gezinnen met weinig contacten en zo sociaal isolement...

Tijdens de Grip op je administratie-dag op zaterdag 16 januari 2016 in Stervoorde kunnen Rijswijkers gratis hulp krijgen bij het op orde brengen...

Een robot van TU Delft heeft het (oudste deel van het) archief van onze Humanitas-afdeling overgedragen aan het Gemeentearcheid Delft. Het...

Nieuwe mensen zijn welkom bij de wekelijkse Humanitas-soos in Buitenhof.

In de Zorgbijlage van Delft op Zondag van 1 november 2015 staat het thema overgewicht en ook de preventie centraal. Bestuurslid...

In Delft is in het weekend van 24 en 25 oktober 2015 een folder meebezorgd met de Delft op Zondag over Home-Start...