Ada van Bergen bedankt!

Op 27 augustus 2014 nam Ada van Bergen afscheid van Humanitas Delft. Gedurende acht jaar was zij voorzitter en penningmeester. In haar negende jaar droeg zij de portefeuille financiën over aan haar opvolger Willem Roelse.

Ada van Bergen is geroemd en bedankt voor haar tomeloze inzet en betrokkenheid. Zij belichaamde Humanitas Delft, zij was eigenlijk ‘mevrouw Humanitas’. Binnen alle geledingen van het Delftse maatschappelijk krachtenveld kon men rekenen op Ada en dat gold ook binnen de Humanitas-organisatie. Voor het huidige bestuur van Humanitas Delft was zij een ‘rots in de branding’ en ‘het grote geheugen’.

Onlangs werd Ada met het maximale aantal stemmen gekozen als vertegenwoordiger van het District Zuidwest in de (nieuwe) landelijke Ledenraad van Humanitas. Het bestuur is er trots op met haar te hebben samengewerkt en wenst haar alle succes toe in de Ledenraad!