Lid worden

Een zinvolle manier om een bijdrage te leveren aan ons werk is lid worden van Humanitas. Dat is desgewenst gratis voor Humanitas-vrijwilligers. Anderen betalen minimaal 30 euro per jaar. 
Met een persoonlijk lidmaatschap steunt u inhoudelijk, moreel - èn financieel - het werk van onze afdeling. Uw contributie komt voor 100 % ten goede aan de afdeling in uw woonplaats.
Leden hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering van onze afdeling. Zij kunnen meepraten over het gevoerde en te voeren beleid. Leden ontvangen doorgaans tweemaal per jaar het magazine Van Mens Tot Mens, met daarin verhalen van vrijwilligers over hun vrijwilligerswerk.
Voor Humanitas zijn leden - en ledentallen - ook belangrijk in het contact met subsidiegevers.
Als lid blijft u op de hoogte, steunt u de verening en kunt u zien waaraan uw geld wordt besteed.

In toenemende mate nemen mensen Humanitas op in hun testament. Ook dat is een zeer gewaaardeerde manier waarop u ons belangrijke medemenselijke vrijwilligerswerk kan steunen.
U kunt daarbij zelf nauwkeurig bepalen hoe en wat u wilt steunen: het Humanitaswerk in uw eigen woonplaats, de landelijke organisatie of een bepaald type activiteit(en). 

Meer informatie?

informatie over het lidmaatschap en aanmeldingsformulier.

Informatie over nalatenschappen (in het jaarverslag over 2013).