Bestuur en Coördinatoren

Afdeling Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp is één van de ruim tachtig lokale afdelingen van Humanitas. Tientallen vrijwilligers in deze plaatsen zetten zich belangeloos in voor het beheer van twee Ouderensociëteiten en zes andere projecten: Vriendschappelijk Huisbezoek, Steun bij Rouw en Verlies, Thuisadministratie & Budgetbegeleiding, Home-Start Opvoedingsondersteuning, Gezinsnetwerk+ en het Maatjesproject Psychiatrie. Bij Humanitas zijn (geschoolde) vrijwilligers actief die van betekenenis willen zijn voor hun medemens. Zij krijgen training en begeleiding van een coördinator. Enkele projecten staan onder supervisie van een of twee betaalde coördinatoren.

 

Bestuur

Voorzitter Carla Jonquière
06-14368454  carlajonquiere@humanitasdelft.nl

Portefeuillehouder Financiën Willem Roelse  06-53334336

Secretaris Vacature

Portefeuillehouder Sozen: vacature 

PR & Communicatie (Website) Freek Boon 

Maatjesprojecten & Steun bij Rouw: Janneke Kromhout:
06-53180898 jannekekromhout@humanitasdelft.nl

Portefeuillehouder Opvoeden en opgroeien: Henriette Merens
06-28578574 henriettemerens@humanitasdelft.nl

Portefeuillehouder Thuisadministratie: vacature 

 

Lid met binding met Pijnacker/Nootdorp (vacature) 

Lid met binding met Delft of Rijswijk (een vacature

Coördinatoren

Vriendschappelijk Huisbezoek
Laura de Bruin
huisbezoek@humanitasdelft.nl

Steun bij Rouw en Verlies
Lia Prins en Ria Weemaes (Delft)
rouwenverlies@humanitasdelft.nl

Pauline Stadhouders (Rijswijk)
rouwenverlies.rijswijk@humanitasdelft.nl;

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding
Marlies Steur (algeheel coordinator)
M.Steur@humanitas.nl

overige TA-coordinatoren staan onder het project.

Maatjesproject Psychiatrie
Laura de Bruin
maatjes@humanitasdelft.nl

Ouderensociëteiten
vacature 
ouderensosen@humanitasdelft.nl

Home-Start+/Oudergroepen 
Ina Gebuijs en Janine Gilliot 
hs.delft-rijswijk@humanitas.nl