Over Humanitas

Landelijke vereniging

Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw op humanistische grondslag, en geeft mensen die dat tijdelijk nodig hebben een steuntje in de rug. Vele duizenden vrijwilligers staan jaarlijks mensen bij die het even niet redden in de maatschappij. Zij zetten zich, ondersteund door beroepskrachten, in voor vele projecten en activiteiten op het gebied van ondermeer jeugdwelzijn, maatschappelijke participatie, rouwverwerking, thuisadministratie, ouderenzorg en vluchtelingenwerk. Humanitas staat open voor iedereen die binnen het werkterrein hulp nodig heeft, ongeacht leeftijd, afkomst, politieke voorkeur, geloofsovertuiging of leefsituatie.

Waarden

Het vrijwilligerswerk van Humanitas verschilt per project, maar op één gebied verschilt het nooit. Het is altijd gebaseerd op de gemeenschappelijke Humanitas-waarden.

  • Gelijkwaardigheid: we staan altijd naast de hulpvrager, nooit erboven.
  • Verantwoordelijkheid: je bent voor jezelf verantwoordelijk, maar ook voor een ander.
  • Zelfbeschikking: Humanitas zoekt naar herstel en behoud van regie over eigen leven voor mensen die dat tijdelijk zijn kwijtgeraakt.
  • Betrokken en vraaggericht: de deelnemer bepaalt de vraag. Humanitas staat open voor nieuwe thema’s, betere antwoorden en werkwijzen.

Organisatie

De meeste projecten en activiteiten van Humanitas worden op lokaal niveau georganiseerd. De afdeling Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp is één van de ruim tachtig lokale afdelingen.

Cijfers (2014)

  • 58.000 mensen per jaar (die het even niet alleen redden in de maatschappij.
  • 17.800 vrijwilligers van Humanitas die hen bijstaan.
  • 700 verschillende projecten en activiteiten.

Meer informatie?

www.humanitas.nl
Jaarverslag Humanitas 2014