Donateur, 'Vriend' of 'Vriendin' worden

Donaties

Onze dienstverlening is voor cliënten doorgaans gratis, maar voor Humanitas niet zonder kosten. Daarom zijn donaties en andere schenkingen bijzonder welkom.
Met uw geld kunnen onze vrijwilligers zich blijveninzetten voor mensen die het tijdelijk alleen niet redden.
Ook is geld nodig voor bijscholing en regelmatige begeleiding van onze vrijwilligers. 
Wil je Humanitas en ons werk steunen? Dat kan door een éénmalige gift, door 'vriend of vriendin' oftewel periodiek donateur te worden, dit laatste bijvoorbeeld als jaarlijkse belastingvrije schenking (minimaal vijf jaar). Informeer je en regel het via: https://www.humanitas.nl/steun-ons/geef-met-voordeel/

Legaten

Verder kunt u een deel van uw nalatenschap aan Humanitas toebedelen. Dat kan op twee manieren.
- Ofwel door expliciet een afdeling te benoemen als begunstigde, dan ontvangt deze het gehele bedrag.
- Ofwel door de vereniging als geheel als begunstigde te benoemen. Dan ontvangt de afdeling waar de erflater het laatst woonachtig was, danwel waar de erflater volgens het landelijk ledenregister was ingeschreven: 55%.  

Fonds op naam

Je kunt ook schenken met een Fonds op Naam. Zo bepaal je zelf waar je donatie naartoe gaat. Het is aan te vragen door zowel organisaties als particulieren. Meer hierover lees je op: https://www.humanitas.nl/steun-ons/geef-met-voordeel/  Je Fonds op Naam blijft bestaan zolang jij wilt, eventueel ook na je overlijden. Meer weten? Neem dan contact op met Vivian Rinat, 020 523 1100, of stuur een e-mail naar v.rinat@humanitas.nl.

Bedrijven of organisaties kunnen sponsoren

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld sponsoren in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De bedrijfsnaam kan dan vermeld worden in onze sponsorlijst.

Donaties

Het is mogelijk via Ideal uw donatie direct over te maken op de landelijke Humanitas-website.Let op dit is een beveiligde https-site. Denk er dan wel aan te vermelden waarvoor u de donatie bestemt (bijvoorbeeld voor afdeling Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp).

Meer informatie?

06-53334336
info@humanitasdelft.nl