Contact

Humanitas Delft/Rijswijk/Pijnacker-Nootdorp
Beethovenlaan 134, 2625 RT Delft
(alleen postadres - geen bezoekadres)

Algemene informatie
info@humanitasdelft.nl

Vriendschappelijk Huisbezoek
06-17218344
huisbezoek@humanitasdelft.nl

Steun bij Rouw en Verlies
06-25112970
rouwenverlies@humanitasdelft.nl

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding 
Van Bleyswijckstraat 91, 2613 RR  Delft
(Marlies Steur)  m.steur@humanitas.nl
Mobiel: 06-51210217
thuisadministratie@humanitasdelft.nl

Maatjesproject Psychiatrie
06-17218344
maatjes@humanitasdelft.nl

Ouderensoci√ęteiten
06-14368454
ouderensosen@humanitasdelft.nl

Home-Start en Home-Start+ Delft
06-12461090
i.gebuijs@humanitas.nl

Home-Start en Home-Start+ Rijswijk
06 5104 9569
 j.gilliot@humanitas.nl

Gezinsnetwerk+                                                                                                                           j.gilliot@humanitas.nl  06 5104 9569 of marjanhoeksema@humanitasdelft.nl  06 2260 0796

Moedergroep Buitenhof-Voorhof
j.gilliot@humanitas.nl of 06 5104 9569 

Moedergroep Wippolder
i.gebuijs@humanitas.nl of 06 1246 1090

Verbinding tussen formele zorg en vrijwilligersorganisaties opvoed/ en opgroei ondersteuning
j.gilliot@humanitas.nl of 06 5104 9569 (werkdagen: di, do, vrij)