Welkom op de site van Humanitas afdeling Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp

Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp is één van de ruim tachtig afdelingen van de landelijk opererende vereniging Humanitas. Wij helpen jaarlijks vele mensen in ons werkgebied die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Onze tientallen vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor mensen die het even niet alleen redden. Van hulp bij thuisadministratie tot steun bij rouw, van vriendschappelijk huisbezoek tot maatjescontacten voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Op deze site vindt u informatie over al onze projecten, waaronder ook het Home-Start en Doorstart en onze ouderensociëteiten.

Verder vindt u meer over wie we zijn en over hoe u vrijwilliger, lid of donateur kunt worden.

Actueel

AD/HA editie Delft belicht op 9 augustus 2016 de werkwijze en de uitgangspunten van de vrijwilligers van de Delftse Thuisadministratie van...

Voor al onze activiteiten en ook voor ons bestuur verwelkomen we graag regelmatig nieuwe mensen. De vraag naar onze ondersteuning aan medemensen...