Welkom op de site van Humanitas afdeling Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp

Humanitas Delft Rijswijk Pijnacker-Nootdorp is één van de ruim tachtig afdelingen van de landelijk opererende vereniging Humanitas. Als onderdeel van de landelijke vereniging gelden ook voor onze afdeling de binnen onze vereniging geldende privacyregels. Wij verwijzen voor meer informatie daarover naar humanitas.nl/privacyverklaring.   
Onze afdeling helpt jaarlijks vele mensen in ons werkgebied die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Onze tientallen vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor mensen die het even niet alleen redden. Van hulp bij thuisadministratie tot steun bij rouw, van vriendschappelijk huisbezoek tot maatjescontacten voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Aan de rechterzijde van deze pagina staat informatie over onze verschillende projecten.
Verder vindt u meer over wie we zijn en over hoe u vrijwilliger, lid of donateur kunt worden.

Actueel

In Nederland hebben 40.000 ouders van Home-Start vrijwilligers ondersteuning gekregen bij de opvoeding van hun opgroeiende kinderen. Het...

Humanitas organiseert na de zomer in de regio enkele lotgenotengroepen voor mensen in rouw. Er start een groep na...